Ίδρυση Εταιρίας στη Βουλγαρία

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία είναι περίπου τρεις εβδομάδες και το ελάχιστο απαιτούμενο από το Νόμο εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 1€ (=2 Λέβα). Η Βουλγαρική Νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα επιλογής ονόματος της αρεσκείας σας και απαιτεί έναν τουλάχιστον μέτοχο για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας, με την υποχρέωση η έδρα της εταιρείας να είναι σε πόλη της Βουλγαρίας.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρίας στη Βουλγαρία έχοντας πάντα ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρής απόδοσης των επενδύσεων και των λειτουργικών κερδών των πελατών της και φυσικά πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια.

Η EVRO BIZNES CENTER LTD παρέχει στους πελάτες της:

 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- Δωρεάν έδρα.

Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα & νομικά κατοχυρωμένα

 

Έκδοση Ταυτότητας Επιχειρηματία

On Line Ίδρυση Εταιρίας

Ίδρυση Μεταφορικής Εταιρίας

Υποκατάστημα Εταιρίας