Υποκατάστημα Εταιρίας

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για να ιδρύσετε μια νέα επιχείρηση ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να απευθυνθείτε στη χώρα σας ώστε να ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν σε αυτή.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε:
δική σας επιχείρηση υποκατάστημα της ευρωπαικής εταιρίας στην ελλαδα ,ΕΠΕ με βιβλία β.κατηγοριας.

διαφορετικό ΑΦΜ της εταιρίας του υποκαταστήματος,απο το προσωπικό σας

ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό του υποκαταστήματος σε τράπεζα της επιλογής σας

Εκπρόσωπος του υποκαταστήματος στην ελλάδα μπορεί να οριστεί οποιός εσείς επιθυμείτε
Της υπάρχουσας επιχείρησης η οποία έχει έδρα στην ΕΕ και είναι ήδη καταχωρημένη σε μια χώρα της ΕΕ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ