Έκδοση Ταυτότητας Επιχειρηματία

Εκδοση Ταυτoτητας Επιχειρηματια

Έκδοση ταυτότητας επιχειρηματία - Parmenion | Your Consulting Agency In Bulgaria

 

Η Ταυτότητα αλλοδαπού απευθύνεται σε όσους επιχειρηματίες έχουν εταιρία στην Βουλγαρία ανεξαρτήτως νομικής μορφής και εκδίδεται στον διαχειριστή και στους μετόχους της εταιρίας. Η ταυτότητα αυτή είναι υποχρεωτική σε όσους οδηγούν αυτοκίνητα στην της Ελλάδα, καθώς ζητείται από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. Τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση συμπληρώνονται από εκπρόσωπό μας και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας. Η διαδικασία έκδοσης είναι από τρεις μέχρι τριάντα ημέρες και μπορεί να την παραλάβει δικός μας εκπρόσωπος. Τέλος, η διάρκεια της ταυτότητας είναι για (1) έτος και κατόπιν ανανεώνεται κάθε χρόνο.