Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η EVRO BIZNES CENTER LTD σας προσφέρει  ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών:

 

-Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στη Βουλγαρία

-Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δάνεια.

-Υπηρεσίες Leasing

Άνοιγμα Λογαριασμού

Χρηματοδοτήσεις & Δάνεια

Υπηρεσίες Leasing