Υπηρεσίες Leasing

Υπηρεσιες Leasing

Το σύστημα Leasing ή Χρηματοδοτική Μίσθωση, προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν επαγγελματία να εξοπλίσει την επιχείρησή του ή να ανανεώσει τον εξοπλισμό του, χωρίς δανειακή επιβάρυνση ή μείωση της ρευστότητάς του, αξιοποιώντας παράλληλα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι επενδύσεις που συνήθως μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω Leasing μπορεί να αφορούν σχεδόν τα πάντα: από οχήματα και μηχανήματα/εξοπλισμό κάθε είδους μέχρι και ακίνητα. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, καθώς παρακάμπτει το τραπεζικό δάνειο και την καταβολή μετρητών. Επιπλέον, βοηθάει σημαντικά τις επιχειρήσεις που είναι στο ξεκίνημά τους και διαθέτουν μικρό κεφάλαιο χωρίς να δεσμεύουν τα κεφάλαιά τους. Για τον εντοπισμό και στην επιλογή μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή.