Καταχώρηση & Ασφάλιση του Οχήματός σας στη Βουλγαρία

Πως θα ταξινομησω & θα ασφαλισω το οχημα μου στη Βουλγαρια;

Μεταφέρετε το ελληνικό αυτοκίνητό σας στη Βουλγαρία.Επικοινωνήστε μαζί μας για να αποκτήσετε δωρεάν τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του αυτοκινήτου σας στη Βουλγαρία, Βουλγαρικές πινακίδες και Ασφάλειες

Η ταξινόμηση αυτοκινήτων στη Βουλγαρία ρυθμίζεται από το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και ορίζει τις διαδικασίες για την καταχώριση των μηχανοκίνητων οχημάτων που ανήκουν από τα βουλγαρικα φυσικά και νομικά πρόσωπα / Εγγεγραμμένες  βουλγαρικές εταιρίες /. Ο παρών Νόμος ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους, ή πολίτες των κρατών μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία που κατέχονται από ξένους πολίτες μόνιμους κατοίκους της Βουλγαρίας ή των ξένων υπηκόων που έχουν δημιουργήσει  εταιρίες / επιχειρήσεις / στη Βουλγαρία. Κατά την αρχική εγγραφή των οχημάτων που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, καταβάλλεται ο φόρος  προστιθεμένης αξίας . Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε μια χώρα μέλος της ΕΕ δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Έτσι, αν εισάγουν το ελληνικό αυτοκίνητό σας στη Βουλγαρία για να λάβει άδεια δεν πληρώνετε το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Αναλαμβάνουμε: Τον αποχαρακτηρισμό του προσωπικού ή επαγγελματικού οχήματος ή φορτηγού και την ταξινόμηση του στην Βουλγάρικη εταιρία, την εύρεση και αγορά αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων από την Βουλγαρία στις καλύτερες τιμές της αγοράς,την ασφάλιση και ανανέωση κάθε χρόνο, μόνο με τα στοιχεία των οχημάτων μέσω του εξειδικευμένου συστήματος που διαθέτουμε. Διευκολύνουμε το Κ.Τ.Ε.Ο των οχημάτων (Αυτοκινήτων & Φορτηγών) σε πολυάσχολους πελάτες μας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Η ταξινόμηση του προσωπικού ή επαγγελματικού σας οχήματος με Βουλγαρικές πινακίδες σας απαλλάσσει από τεκμήρια, έκτακτες εισφορές, φόρος πολυτελείας και σας μειώνει το ετήσιο κόστος συντήρησης (τέλη κυκλοφορίας,ασφάλιστρα). Η κυκλοφορία του οχήματος εντός Ε.Ε. είναι νόμιμη και για την Ελλάδα απαιτούνται τα εξής : Έγγραφα που να αποδεικνύουν την παραμονή σας στην χώρα, έγγραφα δραστηριότητας της Βουλγαρικής εταιρίας και ταυτότητα αλλοδαπού.

Ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της πινακίδας και την παραλαμβάνεται εντός μιας ημέρας

Επίσης,η ασφάλεια αυτοκινήτου  στη Βουλγαρία είναι η φθηνότερη  από όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ και την Ελλάδα. Κανονικά, η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι μεταξύ 120 λέβα και 320 λέβα ανά έτος και εξαρτάται από την ισχύ του κινητήρα. Η Βουλγαρική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι απολύτως έγκυρη σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των ζημιών και των υποχρεώσεων που προκαλούνται σε τρίτους. Σημαντικό είναι επίσης, να γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου στη Βουλγαρία αφορά το αυτοκίνητο και όχι το όνομα του οδηγού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο που οδηγεί το αυτοκίνητο καλύπτεται για ζημίες που προκαλούνται σε τροχαία ατυχήματα.