Γιατί στη Βουλγαρία?

Γιατι να ιδρυσω Εταιρια στη Βουλγαρια?

 

Η Βουλγαρία είναι επίσημο κράτος μέλος της Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι εταιρίες πού έχουν νομική έδρα στην Βουλγαρία και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δεν είναι εξωχώριες (OffShore).

Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ευνοϊκής κρατικής υποστήριξης, σύγχρονου φορολογικού πλαισίου (με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος). 

Πλεονεκτήματα για την επιλογή της Βουλγαρίας ...

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα για την επιλογή της Βουλγαρίας ως τόπο ανάπτυξης των νέων σας επενδυτικών δραστηριοτήτων είναι :

-10% φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιριών

-10% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεξάρτητα κλιμακίου εισοδήματος

-5% φορολογικός συντελεστής για την διανομή μερισμάτων

-Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές (πχ με την Ελλάδα) απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU 2006/112/EC

-Η Βουλγαρία έχει υπογράψει Συμβάσεις «περί αποφυγής διπλής φορολογίας» με περισσότερες από 70 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας)

-Το Βουλγαρικό νόμισμα έχει συνδεθεί με το ευρώ

-Γεωγραφικά η Βουλγαρία βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο κλειδί

-Μεγάλη δυνατότητα επιλογής βιομηχανικών χώρων, εμπορικών κέντρων και εκτάσεων σε ανταγωνιστικές τιμές και με απλές διαδικασίες μεταβίβασης ή μίσθωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αγορά παλαιών βιομηχανικών συγκροτημάτων & εγκαταστάσεων

-Εργατικό δυναμικό με χαμηλό μισθό και συνολικό κόστος

-Αγορά ακίνητης περιουσίας στο όνομα της εταιρίας

-Αγορά οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ.) στο όνομα της εταιρίας, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (με πολύ χαμηλή φορολογική επιβάρυνση) και εξίσου χαμηλά κόστη κατοχής και συντήρησης.